Rečnik pojmova

RečOpisSlovo

Ajurvastra

Ajurvastra (eng. Ayurvastra) je ogranak ajurvede, starog indijskog sistema zdravstvene zaštite, u Indiji poznate već 5.000 godina. To je tehnika bojenja tkanine, korišćenjem medicinskih ajurvedskih biljaka. Odeća bojena na... ovaj način, koristi se kao medijum za lečenje, saniranje alergija i raznih drugih oboljenja kože, kao i za ublažavanje bolova. Više o prirodnim bojama, tehnikama njihovog korišćenja, saznajte od umetnice koja živi i stvara u Srbiji, ovde.
Prikaži više

A

Akvaskejping

Akvaskejping, jednostavno rečeno, je umetnost baštovanstva ispod vode. Uključuje tehnike formiranja, dekorisanja i uređivanja seta prirodnih elemenata poput akvatičnih biljaka, kamenja, drveta i supstrata. Ovi elementi se... kombinuju i uređuju na način da postanu estetski prijatni ljudskom oku. Više o akvaskejpingu i formama žive umetnosti kojima možete obogatiti svoj dom, saznajte u intervjuu sa umetnikom Filipom Stefanovićem, ovde.
Prikaži više

A

Biomimetika / Biomimikrija

Biomimetika ili biomimikrija u bukvalnom prevodu znači “imitacija živog” i predstavlja pristup u razvoju nauke i tehnologije koji se zasniva na preuzimaju principa iz prirode. To je oponašanje prirodnih procesa i... materijala koji su “testirani” milionima godina, od strane drugih živih bića u prirodi. Saznajte kakve veze biomimikrija ima sa avionom i čičak trakom, i kako inženjerstvo zasnovano na prirodi menja svet, ovde.
Prikaži više

B

Cvet suncokreta

Suncokret je jednogodišnja biljka iz porodice glavočika, čije botaničko ime roda Heliantus, potiče od grčkih reči (grč. helios – sunce i grč. anthos - cvet). Najčešće se gaji kao poljoprivredna kultura za potrebe... proizvodnje ulja za kuvanje, ali i kao krmna biljka. Pored izuzetne lepote i korisnosti u poljoprivredi, suncokret je zanimljiv i po tome što predstavlja jedan od najpoznatijih primera Fibonačijevog niza u prirodi. Disk cveta je uređen spiralno, a u okviru šablona međusobno povezanih spirala, broj levih i broj desnih spirala, predstavljaju sukcesivne Fibonačijeve brojeve. Ovaj šablon proizvodi najefikasnije matematički moguće pakovanje semena unutar cvetne glave (Motloch, John L, 2000). Saznajte više
Prikaži više

C

Čičak traka

Čičak traka je proizvod koji se sastoji od dve komponente: uobičajeno dva komada tanke tkanine, od kojih je na jedan komad prikačen materijal sa malim kukicama, a na drugi komad materijal sa malim okcima. Pritisnute jedna uz... drugu, kukice se uhvate za okca i dve komponete su privremeno pričvršćene. Prilikom odvajanja ove dve komponente, čuje se karakterističan hrapav zvuk. Danas je čičak traka nezamenjljiva u tekstilnoj industriji, industriji vojne opreme i mnogim drugim granama industrije. Nastanak čičak trake prati interesantna priča, a uključuje švajcarskog inženjera Žorža de Maestrala i njegovog psa. Saznajte kako je nastala čičak traka i kakve veze ima sa posebnom granom inženjerstva inspirisanog prirodom, ovde.
Prikaži više

Č

Devojka od blata

Devojka od blata je čuvena „živa“ skulptura, koja se nalazi u „Izgubljenim baštama Heligana“ u Kornvolu, na jugozapadu Engleske. Izgubljene bašte Heligana su rezultat najvećeg projekta restoracije bašti... u Evropi, koje su na ovom posedu u Engleskoj zaboravljene za vreme Prvog svetskog rata, a vraćene u život 1990. godine. Danas se ovaj posed prostire na 80 hektara raja za biljke, divlje životinje, istraživače, ljubitelje biljaka i romantike svih vrsta. Misteriozne bašte skrivaju nekoliko impresivnih živih skulptura, od kojih svojom lepotom pleni devojka od blata, čija se „odeća“ i „kosa“ menjaju sa promenom godišnjih doba, kako trava, bršljan i mahovina bujaju, a zatim venu. Saznajte više o živoj umetnosti od umetnika iz Srbije, Filipa Stefanovića, ovde.
Prikaži više

D

Dobrobit životinja

Dobrobit životinja podrazumeva fizičko i psihičko stanje životinje, u odnosu na uslove u kojima ona živi i umire. Životinja se nalazi u dobrom stanju dobrobiti kada je zdrava, uhranjena, bezbedna, u stanju da ispolji... ponašanja važna za njeno fizičko i mentalno stanje, ako joj je udobno i kada ne pati usled neprijatnih stanja kakva su bol, strah i stres. Dobro stanje dobrobiti podrazumeva prevenciju bolesti i adekvatnu veterinarsku negu, obezbeđivanje skloništa, ishranu, stimulativno i bezbedno okruženje, humano postupanje i humano klanje ili lišavanje života. Dobrobit životinja se odnosi na stanje životinje, a postupanje sa životinjom je opisano drugim pojmovima, kao što su briga o životinjama i uzgoj životinja (Svetska organizacija za zdravlje životinja, Zdravstveni kodeks kopnenih životinja, član 7.1).
Prikaži više

D

Dživdžan

Dživdžan, drugo ime za vrapca, omiljenu ptičicu Beograđana, a i mnogih drugih Srba. Vrabac pokućar je u tesnoj vezi sa naseobinama ljudi i može živeti u urbanim i ruralnim sredinama. Ova mala ptica, hrani se uglavnom... semenjem trava i insektima. S obzirom da je toliko čest stanovnik gradova i sela, vrabac ima i značajnu ulogu u kulturi. Umetnici su mu često pripisivali ljudske osobine, marljivost, živahnost i vedrinu. U Srbiji, vrabac predstavlja nezvanični simbol glavnog grada, Beograda. Više o vrapcu i drugim životinjama simbolima gradova, saznajte ovde.
Prikaži više

Đurđevdanski uranak

Narod na Đurđevdan, rano pre zore, odlazi u prirodu zajednički na „đurđevdanski uranak“, na neko zgodno mesto u šumi koje se izabere, na proplanku ili pored reke. Za ovo se pripremi jelo i piće, a pesma, igra i... veselje traju često i do podne (Milan Vuković, 1985). S obzirom da je u tradicionalnoj agrarnoj kulturi, Đurđevdan doživljavan kao početak letnje polovine godine, običaj Đurđevdanskog uranka nastao je kao proslava početka proleća (Aleksandar Petijević, etnolog). Danas je ovaj običaj prenet na prvomajski uranak, a proslava se obično dešava u prirodi, na travnjacima. A kako u Srbiji kulturološki doživljavamo boravak u prirodi i na travi – sa strahom ili sa radošču, preispitajte uz pomoć ovog teksta.
Prikaži više

Đ

Ekosistemske usluge

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija definiše ekosistemske usluge, odnsno usluge prirode, kao "prednosti koje ekosistemi pružaju ljudima". One direktno ili indirektno utiču na opstanak ljudi i njihov... kvalitet života. Prirodni ekosistemi, kao i biljke i životinje u njima, pružaju ljudima usluge, koje bi u slučaju njihovog gubitka bilo teško duplirati. Hrana, odeća, stanovanje, prevoz, lekovi i energija su proizvodi, odnosno usluge različitih ekosistema. Više o četiri osnovne grupe ekosistemskih usluga u odnosu na njihov značaj za ljude, pročitajte ovde.
Prikaži više

E

Fibonačijev niz

Matematički gledano, Fibonačijev niz predstavlja zbir prethodna dva broja koja daju vrednost narednog člana niza. Ideja o Fibonačijevom nizu potekla je od italijanskog matematičara Leonarda Fibonačija,... poznatijeg kao Leonardo iz Pize. On je početkom 13. veka nove ere, zapisao matematičku jednačinu koja i dan danas, nakon više od 800 godina, najbolje opisuje ovu matematičku zakonitost. Više o fibonačijevom nizu, vezi sa idealom ljudske lepote i primerima iz prirode oko nas koji kriju fibonačijev niz, saznajte ovde.
Prikaži više

F

Gradnja zemljom

Gradnja zemljom je tradicionalna tehnika gradnje objekata od zemlje i prirodnih materijala. Zemlja ima veliki potencijal za gradnju, a osim što zemljane arhitektonske tvorevine mogu da zadovolje najviše estetske i ekološke... standarde, one doprinose graditeljskoj raznolikosti, spajajući moderno sa nasleđenim. U Srbiji postoji puno starih zemljanih kuća koje je moguće obnoviti, a raste broj zainteresovanih ljudi koji bi i da naprave nove. U tome im pomaže “Klub finih zanata” iz Mošorina, stručnjaci zemljane arhitekture koji vraćaju u život ovo nedovoljno iskorišćeno nasleđe naših predaka. Saznajte kako i vi možete napraviti kuću od zemlje, ovde.
Prikaži više

G

Hipoterapija

Hipoterapija ili terapija pomoću konja je vrsta fizikalne terapije pri kojoj se koriste prirodni pokreti konja koji kod pacijenta stimulišu motorne i senzorne funkcije. U osnovi, pokret konja podstiče pokret pacijenta koji... ga jaše. Hipoterapija ima dokazan pozitivan uticaj na poboljšanje motorike osoba sa oštećenim motornim funkcijama, a ovaj metod se koristi za osnaživanje tela, podizanje samopouzdanja i suzbijanje strahova, kao i za razvijanje prijateljskih odnosa i osećaja pripadnosti. Saznajte više
Prikaži više

H

Indijsko žuta

Indijsko žuta je složen prirodni pigment koji se sastoji prvenstveno od soli magnezijuma. Kristalni oblik je rastvoren u vodi ili pomešan sa uljem da bi se dobila providna žuta boja koja se koristila u indijskim freskama,... uljanim slikama i akvarelima. Prestala je da se koristi oko 1921. godine. Više o prirodnim pigmentima i njihovoj upotrebi u modernom slikarstvu saznajte ovde.
Prikaži više

I

Istgejt

Istgejt (engl. Eastgate) je tržni centar u centru Hararea (Zimbabve), koji je dizajnirao arhitekta Mik Pirs, na osnovu svoje fascinacije humkama termita i njihovih fantastičnih sistema za provetravanje prostora. Istgejt je... prva zgrada na svetu koja je realizovala prirodno hlađenje prostorija do takvog nivoa sofisticirane tehnologije, zasnovane na prirodi. Zahvaljujući tome, ovaj objekat je i energetski efikasan, jer se štedi energija koja bi inače bila utrošena na klimatizaciju prostorija. Istgejt je odličan primer arhitekture zasnovane na prirodi, odnosno biomimetičke arhitekture. Saznajte više
Prikaži više

I

Jabuka razdora

Jabuka razdora je pojam iz grčke mitologije. Naime, Erida, boginja razdora, nije bila pozvana na venčanje Peleja, oca jednog of najvećih grčkih junaka Ahila, sa boginjom Tetidom. Iz osvete, Erida je na venčanje donela... zlatnu jabuku iz vrta Hesperida, na kojoj je bilo ispisano „Ova jabuka pripada onoj koja je najlepša“. Paris od Troje, dobio je zadatak da odabere najlepšu boginju i on je tu titulu dao Afroditi, koja mu je obećala Helenu od Sparte, najlepšu od smrtnih žena. Ovi događaji, bili su uzrok početka trojanskog rata. Saznajte kakvu sve simboliku voće, kao jedan od najlepših darova prirode, ima u literaturi i mitologiji, ovde.
Prikaži više

J

Kultura

Ser Edvard Burnet Tejlor, poznati engleski antropolog, definisao je kulturu kao “složenu celinu koje obuhvata saznanje, verovanje, umetnost, moral, pravo, običaj i druge sposobnosti i navike koje je čovek stekao kao član... društva” (Tylor, E. 1871). Kultura u najopštijem smislu predstavlja način na koji ljudi stupaju u kontakt sa drugim ljudima i sa svetom oko sebe. Ona je kumulativni rezultat iskustva, vrednosti, uverenja, stavova, značenja, znanja, socijalnih organizacija, procedura, uloga, prostornih odnosa, koncepta univerzuma, materijalnih objekata, koji su tokom generacija obezbeđeni ili stečeni kroz individualne ili grupne napore i interakcije (Žegarac, N, Kišjuhas, A, Koprivica, I, 2016).
Prikaži više

K

Lagumice

Lagumice su kuće, građene od zemlje posebnom tehnikom. Mogu se videti ukopane u Titelskom bregu u Vojvodini ili uz Dunav, poput zemljanih pećina u kojima su ljudi nekada živeli. Pored lagumica, u Srbiji se mogu videti i... zemunice, u vertikalnim usecima u tlu, na dubini od oko metar. Tu su i putrike, kuće sa ravnim krovom od zemlje. 12 osnovnih tehnika gradnje, sa oko 100 varijacija, karakteriše zemljane arhitektonske tvorevine, a u Srbiji postoji tim stručnjaka koji ove tehnike poznaju i pomažu da se tradicionalne tehnike gradnje, kao nasleđe naših predaka sačuvaju od zaborava. Saznajte više
Prikaži više

L

Magarac

Magarac (Equus asinus), koji se naziva i domaći magarac, pripada porodici konja, Equidae, i vodi poreklo od afričkog divljeg magarca (Equus africanus). Poznato je da se koristio kao teretna životinja od 4000. godine pre nove... ere. Magarci imaju lošu reputaciju da su glupi i/ili tvrdoglavi, što nije tačno. Saznajte o pravoj prirodi magarca ovde.
Prikaži više

M

Mega grad

Mega grad je veoma veliki grad, sa populacijom većom od 10.000 stanovnika. Različiti izvori navode različite podatke o ukupnom broju mega gradova na svetu. Svakako ih je više od 30. Oko polovine... broja ovih velikih urbanih aglomeracija, nalazi se u Kini i Indiji. Termin mega grad je počeo da se koristi u 19. i ranom 20. veku, a sredinom 19. veka, London postaje najveći, najmoćniji i najbogatiji grad sveta, odnosno mega grad. Saznajte kakve je probleme London dobio zajedno sa ovom titulom, ali i kako ih je rešio, ovde.
Prikaži više

M

Naivna umetnost

Naivna umetnost se najčešće definiše kao vizuelna umetnost, koju je kreirala osoba koja nema formalno obrazovanje i obuku koju ima profesionalni umetnik (Benedetti, J.M, 2008). Naivna umetnost postoji nezavisno... od jasno određenih odlika stila i umetničkog obrazovanja, odvojena od spoljašnjih uticaja. Ne trpi pravila – pravila se obično otkrivaju tek po završetku slikarskog čina. Nemoguće je naučiti je – kao što se ni talenat ne može naučiti. Ne želi da uči, već nam, zahvaljujući neobuzdanoj mašti stvaralaca, nameće svoje osobno pismo i nove oblike estetskog (Nina Krstić, Srpska akademija nauka i umetnosti). Takva je upravo bila umetnost Florike Puje, neškolovane umetnice iz Uzdina, koja je napravila pravu „umetničku revoluciju“ u ovom malom banatskom selu. Saznajte zašto je petao bio njena glavna umetnička inspiracija, ovde.
Prikaži više

N

Održivi razvoj

Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj Ujedinjenih nacija ili Brutlandova komisija (WCED, 1987) je definisala održivi razvoj kao „razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, ne dovodeći u pitanje sposobnost budućih... generacija da zadovolje sopstvene potrebe“. Od publikovanja Brutlandovog izveštaja do danas, pojam održivosti je postao mantra 21. veka (Dyllick, 2002). Ekonomski razvijene zemlje i zemlje u razvoju danas troše više resursa na godišnjem nivou, nego što se resursa proizvede. Dodatno, nije svim ljudima omogućen jednak pristup resursima i isti životni standard. Ukoliko se ekonomski rast u zemljama u razvoju nastavi istom brzinom i sa istim uticajem kao što je to sada slučaj, uskoro će nam, sa aspekta količine resursa, biti potrebno više od tri planete, umesto jedna (Svetska organizacija za prirodu, 2012).
Prikaži više

O

Pametne boje

Pametne boje su specijalne boje koje se koriste u uličnoj umetnosti, odnosno izradi grafita i murala. Njihova karakteristika je da prečišćavaju vazduh, tako što uklanjaju ugljen-dioksid iz vazduha. Korišćenje pametnih... boja se podrazumeva u posebnoj grani ulične umetnosti – ekološkoj uličnoj umetnosti, koja sve više osvaja Evropu i svet. Saznajte gde se nalazi prvi beogradski eko-mural i ko su umetnici koji stoje ize eko grafita u Srbiji ovde.
Prikaži više

P

Permakultura

Permakultura je pristup upravljanju zemljištem i dizajnu ljudskih naseobina koji usvaja principe posmatrane u prirodnim ekosistemima. Uključuje set principa koje primenjuje u dizajniranju, inženjerstvu, poljoprivredi,... upravljanju vodnim resursima, urbanom planiranju i slično. Podrazumeva održivu arhitekturu, regenerativna i samoodrživa staništa i poljoprivredne sisteme koji su modelovani po uzoru na prirodne ekosisteme (Hemenway, T. 2009).
Prikaži više

P

Prava životinja

Prava životinja predstavljaju filozofski koncept prema kome životinje imaju moralnu vrednost, nezavisnu od njihove korisnosti ljudima (DeGrazia, 2002), odnosno da sve životinje imaju pravo da se prema njima kao individuama... odnosimo sa poštovanjem, pravo na telesni integritet i pravo na slobodu kretanja (Taylor, 2009). Prema konceptu prava životinja, osnovni interesi životinja poput izbegavanja patnje, treba da budu uzeti u obzir na isti način kao kod ljudskih bića.

Prikaži više

P

Priroda

Priroda se odnosi na fenomen fizičkog sveta, kao i na život uopšte. Priroda može podrazumevati žive životinje i biljke, geološke procese, atmosferske prilike, materiju i energiju. Često se pod... prirodom podrazumeva „prirodna okolina“ ili “divljina” koju čine divlje životinje i biljke, šume, plaže i uopšteno prostori koji nisu znatno izmenjeni čovekovom uticajem ili oni koje traju uprkos ljudskom uticaju (Cambridge Dictionary). U današnje vreme, ne postoji standardizovana definicija “prirode” u biološkoj literaturi i autori uglavnom ne koriste reference kada pišu o konceptu prirode.
Priroda se može posmatrati i šire od prirodne okoline, biljaka i životinja. Postoje četiri moderne definicije prirode, koje su rezultat različitih interpretacija prirode tokom istorije. Prema jednoj od njih priroda je “celokupnost materijalne realnosti, koja je nezavisna od ljudske aktivnosti i istorije”. Druga definicija kaže da je priroda “celokupan univerzum, kao mesto, uzrok i rezultat materijalnih fenomena, uključujući i čoveka”. Prema trećoj definiciji, priroda je “posebna sila koja je u srcu života i promene”, a četvrta kaže da je to “esencija, unutrašnji kvalitet i ličnost, celina specifičnih fizičkih karakteristika objekta, živog ili neživog” (Ducarme, F. Couvet, D. 2020).
Prikaži više

P

Rešenja zasnovana na prirodi

Rešenja zasnovana na prirodi su “akcije u cilju zaštite, održivog upravljanja i restoracije prirodnih ili modifikovanih ekosistema koje odgovaraju na društvene izazove efektivno i prilagodljivo, istovremeno obezbeđujući... dobrobit ljudi i koristi za biodiverzitet”. Rešenja zasnovana na prirodi su usmerena na društvene probleme današnjice koje nastoje da reše kroz zaštitu, održivo upravljanje i restoraciju prirodnih i modifikovanih ekosistema na način da to bude korisno i za biodiverzitet i za ljudsko blagostanje (Međunarodna unija za zaštitu prirode).
Prikaži više

R

Rusalka

Rusalka je ženski entitet u slovenskom folkloru, koji se često povezuje sa vodom i sličan je konceptu sirene. Rusalka je često zlonamerna prema čovečanstvu i namamila bi nesuđene putnike i odvukla ih u dubine jezera i... reka. Saznajte više o tome kako su Rusalke povezane sa vodenicama i koja su još mistična svojstva vodenica u slovenskom folkloru, ovde.
Prikaži više

R

Samoodrživost

Samoodrživost je tip održivog življenja pri kome se konzumira samo ono što je lično proizvedeno. Prakse koje omogućavaju ili pomažu samoodrživost uključuju permakulturu, održivu poljoprivredu, proizvodnju održive... energije, reciklažu ili prenamenu materijala. Samoodrživ način života postaje sve popularniji u moderno doba, kako se svet suočava sa sve težim ekološkim i ekonomskim izazovima. Samoodrživo življenje unapređuje fizičko i mentalno zdravlje, štedi novac, a štiti i prirodu tako što smanjuje ugljenični otisak pojedinca.
Prikaži više

S

Šišarka

Šišarka je organ koji nosi reproduktivne organe, a koji se sreće kod biljaka golosemenica. Šišarke su jednopolne, a šišarke oba pola se najčešće nalaze na istoj biljci. Muške šišarke su kod većine vrsta... zeljaste, dok su ženske odrvenele. Unutar ženskih šišarki razvijaju se semena. Osim što biljkama služe za razmnožavanje, šišarke su i jedan od najpoznatijih primera Fibonačijevog niza u prirodi. Ova matematička zakonitost se krije svuda oko nas, a na osnovu nje, kreiran je i koncept dizajna koji podrazumeva vizuelno dopadljive proporcije u umetnosti, arhitekturi i grafičkom dizajnu. Sve ovo od samo jedne šišarke? Saznajte više
Prikaži više

Š

Terapeutske životinje

Društvo životinja ima naučno dokazane prednosti u medicinskom i psihološkom terapeutskom radu. Terapeutske životinje mogu biti životinje bilo koje vrste, koje su prošle odgovarajuće obuke za terapeutsku životinju,... odnosno imaju odgovarajuće pozitivne evaluacije veterinara i stručnjaka za ponašanje životinja (Američka asocijacija veterinara). Terapeutske životinje se koriste da pomognu ljudima u toku oporavka od različitih fizičkih i mentalnih bolesti, odnosno stanja. Kao terapeutske životinje se često koriste konji i psi, a kakve koristi od njih imaju ljudi sa invaliditetom, saznajte ovde.
Prikaži više

T

Ugljenični otisak

Ugljenični otisak je ukupna količina gasova sa efektom staklene bašte (uključujući ugljen-dioksid i metan) koji proizvodimo svojim aktivnostima. Prosečan ugljenični otisak jedne osobe, na globalnom nivou,... tokom godinu dana je oko 4 tone, a da bismo izbegli porast globalnih temperatura, potrebno je da ugljenični otisak smanjimo na 2 tone po osobi. Ovo možemo uraditi tako što ćemo promeniti pojedine navike, poput jedenja manje mesa ili sušenja veša na vazduhu, umesto korišćenja mašine za sušenje veša. Pojedini ljudi su odlučili da smanje ugljenični otisak tako što će čitav svoj život preseliti “van sistema”. Saznajte kako je nekoliko porodica iz Srbije započelo svoj život van sistema, ovde.
Prikaži više

U

Vabi-sabi

Vabi-sabi (eng. Wabi-sabi) je japanska umetnost pronalaženja lepote u nesavršenosti prirode, prihvatanju prirodnih ciklusa kao takvih, te filozofija života. Nju možete pronaći u svemu – japanskim... vrtovima, filozofiji, književnosti, umetnosti i arhitekturi. Ona je sastavni deo verskih rituala, ali i svakodnevnog života. Saznajte više o ovom konceptu i kako ga možete preneti u svoj život ovde.
Prikaži više

V

Veliki smog

Veliki smog je najsmrtonosnije zagađenje vazduha ikad zabeleženo u svetu. Dogodilo se u decembru 1952. godine u Londonu. Tada je kao posledica velikog oblaka zagađenja koji je trajao pet dana, umrlo 12.000 ljudi, dok... je više od 150.000 ljudi hospitalizovano. Uginuo je i veliki broj domaćih i divljih životinja. Razlog za ovu ekološku i zdravstvenu katastrofu, bila je kombinacija industrijskog zagađenja i vremenskih uslova. Više o velikom smogu i kako je on uzrokovao zaokret u urbanom planiranju Londona i od zagađenog stvorio zeleni grad, saznajte ovde.
Prikaži više

V

Vrtni grad

Vrtni grad je koncept u urbanom planiranju koji podrazumeva pažljivo planirana naselja kružnog oblika, međusobno povezana bogatim sistemom zelenila. Ova naselja sadrže sve funkcije koje su gradu neophodne – stanovanje,... industriju, saobraćaj i poljoprivredu. Vrtni grad takođe podrazumeva postojanje zelenih pojaseva, koji bi sprečili nekontrolisano širenje grada, obezbedili dovoljno zelenih površina i podržali viši kvalitet života – čistiji vazduh i zdraviju životnu sredinu. Više o konceptu vrtnog grada, pročitajte ovde.
Prikaži više

V

Zapis

Zapis je sveto drvo u srpskoj tradiciji. Za zapis se najčešće bira drvo hrasta, zbog tradicionalne veze sa staroslovenskim bogom Perunom, ali, za zapis može biti odabrano i neko drugo drvo: cer, brest, divlja kruška... (Čajkanović 1994: 271). Svako selo ima svoj Zapis – sveto drvo, oko koga se okupljaju meštani i obeležavaju seoske slave i obavljaju verski obredi. Više o svetom drvetu kod Srba i običajima koji se za njega vezani, saznajte ovde.
Prikaži više

Z

Zeleni pojas

Zeleni pojas (eng. Green belt) je politika i oznaka zone korišćenja zemljišta koja se koristi u planiranju korišćenja zemljišta kako bi se sačuvale oblasti nerazvijenog, divljeg ili poljoprivrednog zemljišta koje... okružuju ili se graniče sa urbanim oblastima. Srodni koncepti su zeleni koridori (eng. greenways) i zeleni klinovi (eng. green wedge) koji su linearnog karaktera i mogu se nalaziti unutar urbanih oblasti, umesto oko njih. Značaj zelenih pojaseva u podizanju kvaliteta života i zaštiti zdravlja građana je nemerljiva, imajući u vidu da štite od zagađenja, prečišćavaju vazduh, obezbeđuju prilike za šetnju i rekreaciju i štite biodiverzitet. Saznajte kako je zeleni pojas obezbedio oporavak Londona, nakon “Velikog smoga” kada je život izgubilo preko 12.000 ljudi, ovde.
Prikaži više

Z

Zlatni presek

Zlatni presek je koncept dizajna, baziran na korišćenju Fibonačijevog niza kako bi se kreirale vizuelno dopadljive proporcije u umetnosti, arhitekturi i grafičkom dizajnu. Proporcija, veličina i pozicija jednog elementa... u odnosu na drugi, stvara osećaj harmonije koja je privlačna našem podsvesnom umu. Zlatni presek kao matematički koncept, poznat je još od vremena starih Grka. Smatra se idealom savršenosti, perfekcije odnosa dimenzija koju je gotovo nemoguće dostići. Saznajte kakve veze imaju Fibonačijev niz, zlatni presek, broj fi, suncokret i šišarke, ovde.
Prikaži više

Z

Živa umetnost

Živa umetnost (eng. living art) predstavlja spoj umetnosti i prirode. Umesto platna, četkica i boja, umetnici koriste materijale iz prirode – drvo, zemlju, šljunak, kamen, mahovine i različite biljke, kako bi izradili... svoja umetnička dela tj. “žive instalacije”. Ona mogu biti različitih oblika i dimenzija – od velikih živih skulptura, do minijaturnih umetničkih dela – pravih ekosistema smeštenih u manje posude poput terarijuma i akvarijuma. Saznajte kako jedan umetnik iz Srbije daje život živim instalacijama, ovde. Pojam “živa umetnost” (eng. live art) se takođe odnosi i na situaciju kada umetnik odluči da svoj rad kreira u momentu susreta sa publikom (npr. performans koji se dešava u isto vreme kada je publika prisutna).
Prikaži više

Ž

Život van sistema

Život van sistema (eng. living off the grid) predstavlja stil života koji je nezavisan, bez oslanjanja na javne komunalne službe poput vodovoda, kanalizacije, elektrodistribucije (Vannini, P. Taggart, J. 2014)... Po veličini može podrazumevati jedno domaćinstvo ili čitave manje zajednice domaćinstava. Život van sistema podrazumeva da objekti i ljudi koji u njima žive budu potpuno samoodrživi, odnosno u stanju sa samostalno proizvode hranu i energiju, odnosno obezbede pijaću vodu i upravljaju otpadom i otpadnom vodom. Ovakav način života je privlačan ljudima koji žele da smanje svoj ugljenični otisak i troškove života, odnosno prednost je u područjima koja su zabačena i izolovana, i gde komunalne službe nisu dostupne. Više o životu van sistema u svetu i Srbiji, saznajte ovde.
Prikaži više

Ž

Životinje za emotivnu podršku

Životinje za emotivnu podršku (eng. emotional support animals) mogu biti životinje bilo koje vrste i ne moraju biti posebno obučene u terapijske svrhe. Naučno je dokazano da društvo životinja ima značajne koristi... prilikom oporavka ljudi od različitih bolesti ili stanja. Životinje u ovakvim situacijama ljudima pružaju preko potrebnu utehu i podršku u procesu oporavka. Ovo je posebno važno u situacijama kada se ljudi bore sa kancerom, čemu mogu da posvedoče dve hrabre žene.
Prikaži više

Ž

Žuta kuća

Žuta kuća u Subotici je objekat kulturne baštine. Izgrađena kao štedionica Narodne banke Srbije, njena fasada krije interesantne detalje, od kojih je jedan košnica kao simbol marljivosti i štednje. Pčelarstvo je duboko... ukorenjeno u tradiciji srpskog naroda, pa nije ni čudo što se košnice kao simboli nalaze na objektima kulturne baštine. Više o istoriji pčelarstva u Srbiji saznajte ovde.
Prikaži više

Ž