Priroda inspiriše stvaranje.

Možda niste znali da su mnoga čuda moderne tehnologije, inspirisana rešenjima koje je priroda prva dizajnirala? 

Tako je na primer, sistem ventilacije u pametnim zgradama, nastao proučavanjem termita i njihovih skloništa, a dronovi su osmišljeni kroz posmatranje fascinantnog manevarskog leta malene ptice kolibri.

Ljudska kultura i priroda su isprepletana i neodvojiva celina.

Od nastanka čoveka, pa do danas, priroda nije prestala da inspiriše i oblikuje našu kulturu, lični i kolektivni identitet. Od crteža koje su praistorijski ljudi stvarali na zidovima pećina, do umetničkih dela kojima se danas divimo, poput Zvezdane noći, remek dela Vinsenta Van Goga, priroda je inspirisala umetnike širom sveta.

Bez prirode, danas ne bismo bili ono što jesmo. Ona je deo našeg unutrašnjeg bića. Neophodna je za naš opstanak, dobar kvalitet života i stvaralaštva.

Kako vam ovaj sajt može biti inspirativan i koristan?

Na ovom sajtu ćete pronaći riznicu informacija o načinima na koje se čovek, kroz kulturu, povezuje sa prirodom. Pročitaćete zanimljive priče o ljudima koji štite prirodu kroz angažman u kulturi i preispitaćete vaš pogled na pitanja i teme iz oblasti kulture i prirode.

Priroda i društvo Čuvari prirode

Kultura se, kao tema ovog sajta, odnosi na sve forme ljudskog stvaralaštva: umetnost, istoriju, nauku, politiku, kao i razvoj društva i religiju, duhovnost, običaje, tradiciju i drugo. Zanimljive tekstove iz ovih oblasti, možete pronaći i putem pretrage na sajtu.

Sajt posebno podržava studente koji žele da napišu svoje studentske radove na neku od tema koje povezuju prirodu i kulturu. Na ovom sajtu studenti će pronaći inspiraciju, dodatne resurse u vidu knjiga i naučnih radova, a mogu nas i kontaktirati za podršku.

Kutak za studente

Pozivamo novinare da se inspirišu temama na ovom sajtu i pišu o povezanosti kulture i prirode. Na sajtu ćete pronaći riznicu tekstova o pojavama, fenomenima i iskustvima koja govore o tome kako je priroda uticala na oblikovanje ljudske kulture, ličnog i kolektivnog identiteta.

Kutak za medije

O projektu “Budi prijatelj prirodi”

Ovaj sajt je nastao u okviru projekta “Budi prijatelj prirodi” čiji je cilj razvoj preporuka za politike zaštite oprašivača u Srbiji zasnovanih na dokazima, kroz: istraživanje, umrežavanje zainteresovanih strana, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i stvaranje kulture podrške i razumevanja za aktivnosti implementacije zaštite prirode u Srbiji.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi ga organizacija ORCA u partnerstvu sa Fondacijom “Jelena Šantić”.

O partnerima na projektu

ORCA je organizacija civilnog društva koja okuplja, inspiriše i pruža podršku svima koji brinu o prirodi i životinjama.

Fondacija “Jelena Šantić” osnažuje građane, pokretače zajednica, da korišćenjem angažovanih kulturnih inicijativa osvetle probleme, uključe građane i odgovore na potrebe zajednice, stvarajući tolerantno i solidarno društvo.