Pozivamo novinare da se inspirišu temama na ovom sajtu i pišu o povezanosti kulture i prirode.

Na sajtu možete pronaći riznicu tekstova o pojavama, fenomenima, trendovima, praksama, iskustvima i zanimljivostima na temu povezanosti kulture i prirode, odnosno načina i procesa kojima je priroda uticala na oblikovanje ljudske kulture, ličnog i kolektivnog identiteta.

Više o sajtu pročitajte ovde

Preuzmite logo

Pravila za preuzimanje tekstova sa sajta

Tekstove nije dozvoljeno u celosti preuzimati sa sajta.
Dozvoljeno je preuzeti prvi pasus teksta i zatim uputiti čitaoca linkom na sajt www.kulturaipriroda.org