Author Archives: Milica Lukić

Milica Lukić

Istraživačica – saradnica Geografskog fakultetaMilica Lukić je zvanje master prostorni planer stekla 2016. godine. Kao istraživačica – saradnica Geografskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, bavi se istraživanjem prostornog i urbanog planiranja, zaštitom životne sredine i urbanom bioklimatologijom. Trenutno je na doktorskim studijama, takođe na Geografskom... fakultetu, i u procesu je izrade doktorske disertaciju na temu „Spoljašnji termalni komfor u funkciji urbanog planiranja gradskog naselja Beograd“.

Milica smatra da su nauka i obrazovanje jedan od osnovnih stubova društva, te da od stepena njihove razvijenosti zavisi i razvijenost same zemlje, ne samo u ekonomskom pogledu, već i ekološkom i socijalom. Akademska zajednica poseduje znanje i poziciju da utiče i učestvuje u važnim društvenim pokretima i promenama. Prostorno planiranje kao disciplina, direktno kroji okruženje u kome građani žive i kao takvo, ima vrlo aktivnu ulogu u kreiranju održivosti, ekološke i socijalne pravde.

U svojoj dosadašnoj karijeri, Milica je objavila 40 naučnih radova, učestvovala je na dva nacionalna, te izradi sedam lokalnih studija i projekata. Dobitnica je dva priznanja na 26. i 28. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu (2017. i 2019. godine). Tokom studija nagrađivana je u više navrata. Dobitnica je nagrade „Dositeja“, Fonda za mlade talente Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta (2014/2015 i 2015/2016), a bila je i stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – stipendija za studente doktorskih studija u Srbiji (2016/2017). Milica je član Asocijacije prostornih planera Srbije i Srpskog geografskog društva.

LinkedIn profil Milice Lukić

Prikaži više
Članci autora

Resursi

Pretražite rečnik pojmova, naučnu literaturu, video klipove i saznajte više o temama koje vas interesuju

Rečnik pojmova

Knjige

Naučna literatura

Multimedija

Kutak za studente

Da li te uskoro čeka pisanje stručnog, master ili naučnog rada? Uradi ga uz podršku ORCA! Ako te interesuje međusobni uticaj prirode i kulture, tu smo da ti pomognemo u izradi rada. Inspiriši se temama na ovom sajtu.

Šta dobijaš?

  • Riznicu informacija
  • Manje stresa tokom izrade rada
  • Zanimljiv radni izazov
  • Stručnu podršku
Saznaj više