Ekološko obrazovanje i vaspitanje: škola za život

Podelite ovaj post:

Da li razmišljate kako vaša deca ili deca u vašem najbližem okruženju provode vreme?

Često možemo čuti kako današnja deca sve manje vremena provode napolju, a sve više su u zatvorenom prostoru, “ispred” kompjutera igrajući igrice. Sa svojim vršnjacima vreme provode preko društvenih mreža, umesto na otvorenom u aktivnoj igri.

A da li ste znali da u Srbiji postoje vrtići koji su svoje prostorije za igru i učenje zamenili prirodom i šumom?

Tri vrtića u Srbiji izdvajaju se u odnosu na druge tradicionalne predškolske ustanove, pre svega po tome koliko je prirodno okruženje prisutno u svakom aspektu odrastanja i vaspitanja dece.

“Povratak prirodi” je jedan sasvim drugačiji vrtić

Predškolska ustanova “Povratak prirodi”, jedan je od mnogobrojnih beogradskih vrtića, ali se među njima izdvaja po jedinstvenoj pedagogiji. Obrazovanje u skladu sa prirodom je moto ove ustanove. To podrazumeva dva istovremena procesa vaspitanja i obrazovanja dece.

Prvi je vezan za individualnu prirodu svakog deteta. “Dete istinski uči u skladu sa sopstvenom prirodom kada mu se ne nameću informacije i kada mu se dopusti da samo otkriva. To je najefikasnije sprovesti kroz projektno učenje, odnosno učenje “kroz igru”.

Kroz projektni pristup edukaciji, deca su vođena mentorstvom odraslih, ali tako da su sve vreme aktivni u otkrivanju stvarnosti” – navode na veb sajtu ove predškolske ustanove.

Drugi proces je vezan za fizičko okruženje deteta. Deca, kao i odrasli, koji žive u većim gradovima su često fizički odvojeni od prirode i najveći deo vremena provode u zatvorenom prostoru. Istovremeno, deca su sve češće okrenuta računarima i telefonima, a sve manje aktivnoj igri sa vršnjacima.

Zbog toga, ovaj vrtić stavlja akcenat na boravak u prirodnom okruženju, iskustveno učenje kroz igru sa prirodnim materijalima, a svako dete je aktivan učesnik i partner u procesu vaspitanja i obrazovanja.

Šta nam donosi ekološko obrazovanje – iskustva roditelja i dece

Sa našom sugrađankom Aleksandrom, razgovarali smo o tome šta ju je motivisalo da svog sina Kostu upiše baš u vrtić “Povratak prirodi”, ali i kakva su bila Kostina iskustva tokom boravka u ovom vrtiću.

“Koncept vaspitanja i edukacija dece koji je zastupljen u ovoj obrazovnoj ustanovi je jako blizak vrednostima koje lično gajim. Kontakt sa prirodom je izuzetno značajan za pravilan psihofizički razvoj deteta. Moje pređašnje iskustvo sa tradicionalnim vrtićim,a pokazalo je da deca previše vremena provode u zatvorenom prostoru, a  izvode se napolje samo ukoliko su vremenski uslovi idealni”.

“Boravak na otvorenom podstiče fizičku aktivnost dece i deca treba da provode vreme napolju bez obzira na sneg ili kišu. Moj moto je da ne postoji loše vreme, samo “neadekvatna odeća” za boravak napolju”, navodi Aleksandra i nastavlja:

“Ovaj vrtić je pružio Kosti ne samo dovoljno vremena provodenog u prirodi, već i mogućnosti da stekne znanja i veštine koje obično deca nisu u prilici da steknu u klasičnom sistemu predškolskog obrazovanja. Povratak prirodi neguje aktivno sticanje znanja i iskustveno učenje, nasuprot teorijskom.

Sadnja povrća, radionice o reciklaži, upoznavanje sa slovenskom mitologijom i životom ljudi u praistoriji, pravljenje hotela za gliste, snimanje filmova – to je znanje koje se stiče za čitav život i koje se ne zaboravlja. 

Čak i dan danas, moje dete priča o vremenu provedenom u ovom vrtiću, iako je sada već školarac”,  zaključuje Aleksandra.

Dečiji vrtić “Stonogica”: od sna, do prve ustanove koja deci nudi ekološko obrazovanje u Sremskoj Mitrovici

Početkom 2000tih godina, jedna Vesna je sanjala san o vrtiću koji povezuje decu i prirodu. Nakon desetak godina, taj san je postao java.

U gradu na levoj obali Save, danas postoji pravi ekološki vrtić, višestruko nagrađivan kako u našoj zemlji, tako i na međunarodnom nivou, za izuzetan doprinos u dečjem obrazovanju.

Deca su se danas udaljilja od prirode. Međutim, zbog širenja gradova i intenzivne urbanizacije i priroda se udaljila od njih. Zbog toga u vrtiću “Stonogica”, kroz ekološko obrazovanje, vaspitači pomažu dečijim nogicama da ponovo pronađu put do prirode!

Stonogica takođe zasniva svoj program na iskustvenom učenju. S obzirom da su deca danas okružena električnim uređajima i igračkama koje pokreću baterije, a ne njihova mašta, uprava ovog vrtića stavlja akcenat na podsticanje kreativnog razmišljanja i zaključivanja.

Zbog toga, u radu sa decom, vaspitači koriste uglavnom prirodne materijale koje je moguće oblikovati, prenameniti, omirisati. Na taj tačin podstiče se kognitivni razvoj deteta, proširuju se njegova iskustva i stvaralačke sposobnosti.

Okružen zelenilom i specifičnom barskom vegetacijom, ovaj vrtić je idealno mesto za sticanje najplemenitijih znanja i jedinstvenih veština. Deo redovnih aktivnosti jesu kompostiranje organskog otpada, reciklaža, sadnja i zalivanje povrća.

Ekološko obrazovanje u vrtiću „Stonogica“, uključuje učenje o složenosti prirodnih ekosistema, pa deca imaju priliku da, osim biljnog, neposredno upoznaju i životinjski svet koji ih okružuje.  Vrtić poseduje hotel za insekte, kao i desetak kućica i hranilica za ptice o kojima se deca i vaspitači brinu tokom hladnije, zimske sezone.

Vrtić “Šumska bajka”: dečja oaza nadomak Miljakovačke šume u Beogradu

U beogradskom naselju Miljakovac, tik uz Miljakovačku šumu, smeštena je predškolska ustanova “Šumska bajka”. Ovaj nesvakidašnji vrtić, nudi jedinstven program, koji ga kao i prethodne primere, izdvaja od većine tradicionalnih predškolskih ustanova u našoj zemlji.

Program je zasnovan na kombinaciji montesori pedagogije i ekološkog obrazovanja. Montesori metod obrazovanja, iako je prisutan više od stotinu godina u mnogim zemljama sveta, relativno je nepoznat široj zajednici u Srbiji.

Osnovni moto montesori pedagogije jeste “pomozi mi da uradim sam”, tj. sticanje znanja na osnovu sopstvenog neposrednog iskustva, a ne reprodukcije i ponavljanja informacija koje su izgovorili vaspitači, bez dubljeg promišljanja i interesovanja. Cilj ove pedagogije jeste optimalni razvoj svakog deteta i negovanje njegove prirodne želje za učenjem.

Ekološko obrazovanje u ovoj predškolskoj ustanovi, bazira se na redovnom boravku u prirodi i najrazličitijim aktivnostima na otvorenom.

Neposredna blizina Miljakovačke šume, omogućava deci da svakodnevno provode vreme u “pravom” prirodnom okruženju. Većina gradskih parkova je napravljena i uređena od strane čoveka, te ne može na adekvatan način preneti sliku o prirodnim ekosistemima.

Boravak u prirodi osim jačanja kondicije, izdržljivosti i razvoja prostorne orjentacije, omogućava deci da neposredno upoznaju složeni ekosistem šume. Osim upoznavanja flore i faune, deca se upoznaju i sa prirodnim procesima poput erozije zemljišta, raspadanjem i kruženjem materije u prirodi i sl.

Aktivno i iskustveno učenje o prirodi i sa prirodom, budi i razvija dugoročnu brigu i ljubav deteta prema okruženju koje se nalazi oko njega. Dete razvija osećaj važnosti aktivnog učešća u zajednici, što se prenosi i kroz kasnije faze odrastanja i sazrevanja.

Vratimo prirodu deci i decu prirodi, kako bi oni jednog dana postali bolji i zdraviji ljudi!

Za razvoj deteta, od ključne važnosti je obrazovanje koje u Srbiji obuhvata period od predškolskog uzrasta do perioda rane adolescencije. Upravo je taj period presudan za formiranje i razvoj ličnosti, karaktera, sposobnosti i vrednosti mladih ljudi.

Brojna naučna istraživanja potvrđuju da je veza sa prirodom važna za zdrav i pravilan razvoj deteta. Ne samo kada se govori o fizičkom razvoju, spretnosti, brzini i koordinaciji pokreta, već i kada govorimo o inteligenciji, mašti, zaključivanju, razvoju empatije i kritičkog mišljenja.

Priroda pomaže deci da postignu bolji uspeh u školi i unapređuje njihovo zdravlje kroz obnavljanje i jačanje dečje pažnje, ublažavanje stresa, razvoj samodiscipline, poboljšavanje fizičke kondicije, podsticanje socijalne povezanosti i kreativnosti i drugo.

Zbog svega navedenog, možda je vreme da kao društvo preispitamo način na koji se obrazuju naši najmlađi i da pronađemo bolje, pravednije i održivije sisteme obrazovanja, koji će pripremiti nove generacije za budućnost koja dolazi.