Napiši tekst za sajt!

Dobrodošli u zajednicu sjajnih autora blog tekstova na kulturaipriroda.org!

Uvek smo u potrazi za gostujućim blogerima volonterima koji će doprineti sajtu svojim zanimljivim idejama i visokokvalitetnim tekstovima.

Javi nam se

Šta dobijaš pisanjem tekstova?

  • Zanimljiv izazov i inspirativne teme za pisanje
  • Istaknuto ime i prezime autora teksta, kao i biografiju na sajtu
  • Stručnu podršku tokom pisanja teksta
  • Priliku za učenje o kreiranju web sadržaja

Kakve blog tekstove možeš da napišeš?

Priroda i društvo

U ovoj sekciji obrađujemo pojave i fenomene u oblasti odnosa prirode i kulture, odnosno načina na koji priroda inspiriše ljudski razvoj i stvaralaštvo – umetnost, istoriju, nauku, običaje, verovanja i drugo.

Saznaj više

Čuvari prirode

Ova sekcija nas kroz intervjue i reportaže upoznaje sa zanimljivim ljudima koji svojim načinom života, životnim navikama, stvaralaštvom i/ili angažmanom u kulturi štite prirodu.

Saznaj više

Pravila za pisanje tekstova

Ideja za tekst

Molimo da nam se obavezno prvo javiš sa idejom za tekst, pre nego što ga napišeš!

Kvalitet rada

Sadržaj treba da je visoko kvalitetan, dobro logički organizovan, sa tačnim i proverenim informacijama i činjenicama i bez gramatičkih grešaka.

Uslovi korišćenja

Slanjem članka, pristaješ da članak koristimo na našem sajtu (sa bilo kojim izmenama za koje procenimo da su potrebne) i za njega nećeš tražiti novčanu isplatu ili povredu autorskog prava, sada ili u budućnosti.

Nakon što se članak objavi na našem sajtu, on postaje naše vlasništvo i ti ga ne smeš ponovo objavljivati bez naše prethodne pismene saglasnosti.

Preporučena dužina teksta

1000 – 1500 reči

Linkovanje

Koristite spoljašnje linkove (najmanje 3) da navedete činjenice, istraživanja, izvore anegdota i druge važne izvore informacija, odnosno unutrašnje linkove ka tekstovima objavljenim na kulturaipriroda.org gde je to prigodno.

Originalnost rada

Objavljujemo samo originalne tekstove autora. Važno je da tekstovi nisu nigde već objavljeni (čak ni i na tvom ličnom sajtu) i da neće nigde biti objavljeni osim na kulturaipriroda.org

Izvori informacija

Veoma nam je važna tačnost sadržaja i preciznost informacija u tekstovima, te je potrebno koristiti relevantne izvore informacija (knjige, publikacije, radovi, podaci institucija, izveštaji istraživanja, oralna svedočenja itd). Potrebno je za sve važne informacije u tekstu navesti izvor, najbolje linkovanjem informacija na izvor odakle su preuzete ili u fusnoti.

Jezik i stil

Tekst treba da je pisan jezikom jednostavnim za razumevanje čitaocima koji nemaju specijalistička znanja iz oblasti kojom se tekst bavi. Ukoliko se koriste stručni izrazi, oni treba da budu objašnjeni.

Foto/Video

Ohrabrujemo autore da uključe fotografije i video klipove kao deo materijala koje šalju. Autori su u obavezi da obezbede dozvolu za korišćenje fotografija i/ili video materijala koje šalju. Ukoliko ih uključite u svoj blog tekst koji nam šaljete, oni moraju biti visokog kvaliteta i mora ih pratiti jasna informacija o izvoru tog materijala. Za foto i video materijal koji pošaljete, a koji nisu dostupni za besplatno korišćenje, morate imati dozvolu za korišćenje u pismenoj formi.

Jedinstven ugao posmatranja

Tvoj blog tekst treba da bude originalan i drugačiji od drugih tekstova objavljenih na kulturaipriroda.org  čak iako je tema slična.

Uređivanje članka

Zadržavamo pravo da uredimo sadržaj članka koji nam pošalješ. Nećemo menjati suštinu članka, uređivanje je primarno usmereno na ispravljanje grešaka i unapređenje čitljivosti teksta.

Struktura teksta

1) naslov,
2) podnaslovi,
3) uvodni pasus,
4) središnji deo teksta (razrada),
5) zaključak.

Tekst treba da ima više podnaslova koji olakšavaju čitanje i razumevanje suštine teksta, a pasusi treba da su kratki, sa najviše 3-4 rečenice po pasusu.

Formatiranje teksta

Font Calibri, veličina 11; spacing before & after: 0, line spacing: multiple 1.15.

Biografija i fotografija autora

Nakon finalnog odobrenja sadržaja članka od strane urednika, potrebno je da autor pošalje svoju biografiju i fotografiju u skladu sa uputstvom koje će dobiti od urednika.