Uporedna analiza procesa sertifikacije visokih standarda dobrobiti farmskih životinja u odabranim zemljama Evropske unije

„Istraživački rad kroz ORCA Akademiju uticao je da razvijem kritičko mišljenje i donošenje zaključaka zasnovanih isključivo na činjenicama – stekla sam alate koji su mi veoma koristili i na privatnom i na poslovnom planu – definisanje jasnih i merljivih ciljeva, postavljanje i poštovanje rokova, određivanje prioriteta i drugo.“

Tatjana navodi da je kao master student Ekološke politike na Fakultetu političkih nauka, želela da njen završni rad bude na temu koja do tada nije (previše puta) obrađena, da bude multidisciplinarna i potencijalno joj ostavi mogućnost za dalje istraživanje.

Zajedno sa Jelenom Burazerović koja je bila Tatjanina ORCA mentorka, osmislila je temu master rada koja ispunjava sve navedene kriterijume, a ujedno se uklapa u aktivnosti koje je ORCA prethodno sprovodila i kasnije usmerila Tatjanin profesionalni put.

Tatjana ističe da joj je izrada master rada, ostavila želju za daljim istraživanjem odabrane teme i navela je da dalje profesionalno iskustvo potraži baš u oblasti standardizacije i sertifikacije.

O Tatjani Graorinov

Tatjana Graorinov je master politikolog ekološke politike. Zaposlena je u okviru NACOR grupacije, koja pruža konsultantske usluge u domenu sistema menadžmenta i bezbednosti hrane.

Kao izvršna direktorka NACOR Montenegro, Tatjana je imala priliku da kroz implementaciju različitih međunarodnih standarda, sarađuje sa pojednicima i organizacijama u različitim delatnostima, od poljoprivrede do državne uprave (MOKA, Express Trans, JKP Čistoća i zelenilo Subotica, NALED, Agencija za spriječavanje korupcije, Opštinska uprava opštine Budva…).

Pronalaženje rešenja za tekuće probleme, načina za povećanje konkurentnosti i uspostavljanje stabilnog poslovnog okruženja, smanjenje troškova poslovanja, povećanje zadovoljstava zaposlenih i višeg nivoa kvaliteta proizvoda i usluga koje se isporučuju korisnicima, samo su neki od razloga koji ovaj posao čine dinamičnim i navode Tatjanu na stalno učenje i usavršavanje.

Tatjana Graorinov
Stručni konsultant