Upotreba životinja u terapijske svrhe kod osoba sa invaliditetom

„Kroz rad sa ORCA mentorom i moj volonterski rad u ORCA, dobio sam dragocene informacije koje su mi pomogle da započnem svoj master rad. Podrška mi je puno pomogla da osmislim temu, a posebno su mi značile smernice mentora i to što je bila dostupna kada sam imao neku nedoumicu.“

Pavle ističe da je njegova želja, da kroz master rad spoji svoju profesiju – socijalni rad i dobrobit životinja. Kroz volonterski rad u organizaciji ORCA, Pavle se upoznao sa problemima kojima su izložene životinje. Po završetku osnovnih studija socijalnog rada, odlučio je da upiše master i odabrao temu „Upotreba životinja u terapijske svrhe kod osoba sa invaliditetom“, za master rad.

U master radu, Pavle se bavi pitanjem o kome se malo zna. Veliki broj ljudi, misli da su kućni ljubimci tu samo za zabavu i da nam prave društvo. Naprotiv, Pavle ima želju i volju da dokaže i pokaže da su životinje jako korisne i u samoj terapiji osoba sa invaliditetom.

Opis teme master rada

Istraživanja pokazuju da životinje poput konja i pasa, mogu uticati na naše emocionalno, mentalno, psihičko, kao i fizičko zdravlje. Posebno je važna njihova uloga u terapiji. Danas se u svetu koriste različite vrste terapija pomoću životinja, koje daju odlične rezultate. 

Životinje su izuzetno korisne u terapiji dece i odraslih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Hipoterapija ima dokazan pozitivan uticaj na poboljšanje motorike osoba sa oštećenim motornim funkcijama, a terapijsko jahanje doprinosi socijalizaciji, kao i emocionalnom razvoju dece sa smetnjama u kognitivnom razvoju.

Rad obrađuje pitanja upotrebe različitih vrsta životinja u terapijske svrhe kod osoba sa različitim oblicima invaliditeta (npr. slepe osobe, autizam i drugo). Rad takođe istražuje i da li u Srbiji postoji upotreba životinja u terapijske svrhe, odnosno koje su prepreke unapređenju ove oblasti u Srbiji.

O Pavlu Dobričiću

Pavle je diplomirani socijalni radnik, a trenutno je na petoj godini master studija Socijalnog rada i piše master rad na temu „Upotreba životinja u terapijske svrhe kod osoba sa invaliditetom“.

Pavle smatra da je socijalni rad njegov životni poziv. Njegov prvi kontakt sa socijalnom zaštitom i socijalnim radom se desio jako rano. Još kao dečak od 12 godina, Pavle je izmešten iz svoje primarne porodice u hraniteljsku porodicu.

Česti odlasci u centar za socijalni rad i razgovor sa socijalnim radnicima, učinili su da Pavle zavoli ovaj posao. Kao što je dobro dobio kada mu je to trebalo, Pavle želi da to dobro, sada pruži drugima. Zato se odlučio za ovaj humani poziv.

Pored toga, Pavle voli životinje. U srednjoj školi je završio veterinarski smer. Kao neko ko je uvek imao  želju da upiše nešto što je vezano za pomaganje –  bilo čoveku ili životinjama, bilo je prirodno da Pavle spoji lepo i korisno i za master rad odabere temu koja spaja socijalni rad i dobrobit životinja. 

Pavle je takođe i stanar Prvog studentskog doma za buduće zaštitnike životinja i prirode, koji je otvorila ORCA. Studentski dom je nastao tako što je dobročiniteljka Ljubinka Vivčar, svojim testamentom poklonila ORCA svoju jedinu nekretninu.

Donatori su pomogli da stan bude renoviran i pretvoren u studentski dom, kako bi buduće generacije mladih studenata, posebno onih iz ugroženih kategorija, mogle da bez brige o stanovanju uspešno studiraju i doprinose zaštiti životinja i prirode.

Više o Pavlu i njegovim iskustvima stanovanja u studentskom domu, pročitajte ovde.

Pavle Dobričić
Diplomirani socijalni radnik